Uz vienu reģistrēto juridisko personu, mēs izgatavojam 5 personām klientu kartiņas. Šī klientu karte dod iespēju apmeklēt un iepirkties Cash un Carry.
 

 

Ja ar savu klienta kartiņu uz veikalu vēlaties sūtīt citu personu, aizpildiet pilnvaru.
Pilnvarā norādiet :
- Firmas nosaukumu un reģistrācijas nummuru,
- Persona, kas pilnvaro,
- Personu, kuru pilnvaro,
- Cash and Carry klienta kartes Nr.,
- Pilnvaras derīguma laiks
 
 
 Ielādēt pilnvaru